DEMOGRAFIE

Caracteristici demografice ale teritoriului  GAL – ROMULA MALVA

 

 

Dintre cele 12 unităţi administrativ teritoriale ale GAL “ROMULA MALVA” 11 fac parte din judeţul Olt: Cezieni, Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcaşele, Gostavăţu, Grădinile, Stoeneşti, Studina, Traian, Vlădila,  şi din judeţul Dolj: Dioşti.

Ca si suprafaţă, localităţile din judeţul Olt acoperă 87,30 % din suprafata totala a GAL-ului, în timp ce localitatea din judetul Dolj reprezintă 12,70 % din suprafaţa totală a GAL-ului

        Situatia privind ruralitatea teritoriului

Ponderea populatiei rurale = 100 %

Ponderea populatiei urbane= 0 %

Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate <120 loc/km2)*100/(Populatie totală)

Gradul de ruralitate = 33.817 / 33.817 = 100 %

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoriului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:

Densitate

Grupa

Comuna

Densitatea la nivel de comună

Între 39,5 şi 79 loc/km2

Zonă rurală cu densitate în scădere

CEZIENI

47,56

DEVESELU

56,41

DOBROSLOVENI

67,21

DRĂGHICENI

62,56

GOSTAVĂŢU

67,64

GRĂDINILE

61,36

STUDINA

69,96

STOENEŞTI

66,69

DIOŞTI

49,74

Între 79 şi 120 loc/km2

Zonă în ascensiune

FĂRCAŞELE

97,38

TRAIAN

119,22

VLĂDILA

82,57

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.6047/15.03.2012

Densitate: elaborare proprie in baza datelor oficiale prin formula: populatie / suprafata

 

 

Din punct de vedere al ratei sărăciei, se poate observa că teritoriul potenţialului GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare.     

 

Comuna

Rata sărăciei

Profunzimea sărăciei

Severitatea sărăciei

CEZIENI 

29,60%

7,90%

3,10%

DEVESELU 

23,00%

5,80%

2,20%

DOBROSLOVENI 

36,00%

10,50%

4,40%

FARCASELE 

46,20%

14,10%

6,10%

GOSTAVATU 

42,10%

11,90%

4,90%

STOENESTI 

31,60%

8,50%

3,40%

STUDINA 

40,40%

11,50%

4,70%

TRAIAN 

37,30%

10,20%

4,00%

VLADILA 

36,80%

10,40%

4,30%

DIOSTI

39,80%

11,70%

4,90%

 

 

În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - “ROMULA MALVA” in ceea ce priveste componenţa teritoriului, numărul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi rata sărăciei, se prezinta astfel:

               
   

Teritoriul GAL include:

 - 11 unităţi administrative din judeţul Olt

 - o unitate administrativă din judeţulDolj

 
     

Populaţia totală a teritoriului :

 

2010: 33.817 locuitori

2002: 36.253 locuitori

 
 
 
   

Rata sărăciei cuprinsă între :

 

23 % şi 46,20 %