Comisia Europeană a aprobat în data de 4 aprilie 2012 cea de-a saptea propunere de modificare a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de crestere a absorbției fondurilor alo

APROBAREA PROPUNERII DE MODIFICARE A PNDR DE CATRE COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană a aprobat în data de 4 aprilie 2012 cea de-a saptea propunere de modificare a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de crestere a absorbției fondurilor alocate României din FEADR în perioada 2007-2013.


Astfel, una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de introducerea măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine.

Pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat.  

În cazul măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitrații si laptele crud devin obligatorii precum si a datei la care se încheie perioada de grație pentru cele două standarde si stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca si sector prioritar si diminuarea valorii maxime eligibile a unui proiect din sectorul vegetal la 1 milion Euro.

Pentru măsura 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, modificările vizează prelungirea datei la care se încheie perioada de grație pentru standardele rămase în vigoare în cadrul acestei măsuri. Totodată, au fost prioritizate micro-întreprinderile pentru sacrificare si procesare carne precum si cele pentru colectare si procesare lapte, fiind introdusă si o plafonare a valorii maxime eligibile a proiectelor pentru acest tip de investiții.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investițiile în sectorul producției non-agricole, a fost completat criteriul de selecție privind micro-întreprinderile nou înființate în vederea includerii start-up-urilor care vizează activități non-agricole productive, iar serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate.

În ceea ce priveste măsura 313 „Încurajarea activităților turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investițiile în agro-turism, precum si plafonul maxim pentru investițiile în agro-turism, de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% pentru investițiile în activități recreaționale.

Alte modificări aduse Programului Național de Dezvoltare Rurală vizează introducerea de noi pachete în cadrul măsurii 214 „Plăți de agro-mediu” cât si modificări în procesul de selecție al proiectelor.